Historie

Geschiedenis Windsurfvereniging “de Koeweide”

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd het windsurfen in een korte tijd heel erg populair. Zo populair dat het leek alsof iedereen aan het surfen was geslagen. Het gevolg van deze populariteit was dat een aantal surfers uit o.a. Wessem en Heel elkaar vaak ontmoeten op een weide aan het grind gat waar vroeger de zogenaamde “koeweide” van Wessem lag. Nadat deze groep enthousiastelingen in het voorjaar van 1983 enkele malen veel moeite had om nog een plekje te vinden op deze weide besloten zij samen een surfclub op te richten die deze weide zou huren om er zo een eigen stek te creëren waar de leden een plekje zouden kunnen vinden.

Na enkele voorbereidingen vond er een oprichtingsvergadering plaats en werd de “Windsurfvereniging de Koeweide” opgericht en op 24 mei 1983 werden de statuten van de vereniging bij de Notaris opgemaakt.

Al snel groeide het aantal leden tot boven de honderd personen en de eerste jaren was het een drukke bedoening op “onze” weide. Na een jaar of vijf werd onze weide alsnog ontgrind en zwierven we enkelen jaren rond op zoek naar een goede surfstek. Nadat de strook langs de dijk van de Waage Naak weer was aangevuld konden we terug naar onze oude stek. Omdat de verdere ontwikkeling van de jachthaven met camping inmiddels ook concrete vormen aan nam werd ons gevraagd een stuk op te schuiven op deze oever en zo kwamen in de jaren negentig terecht op het stuk weide dat we nu nog steeds “onze oever” noemen.

Wat in het begin nog een kale vlakte was met wat kleine boompjes en struiken is in de loop van de jaren door inzet van de leden omgevormd tot een mooie wei met een fijne oever waar het goed verblijven is en waar we, als er voldoende wind staat, heerlijk kunnen surfen. We hebben twee containers waar de leden, tegen betaling, hun surfmateriaal kunnen opslaan en een PortaCabin waarin we ons beschut tegen de wind en de kou in het voor- en najaar kunnen omkleden

De laatste jaren schommelt het leden bestand rond de veertig lidmaatschappen waarvan het grootste deel uit familie lidmaatschappen bestaat. Onze club staat sinds 2017 ook open voor SUP-surfers.